Välkommen till OMFAB

Företaget startades 1994 med affärsidéen:
"Vaktmästeri med specialisering på VVS".

Verksamheten har med hjälp av ett nätverk med underentreprenörer utvecklats till en total fastighetsservice för villor, hyreshus, industrier och försäkringsbolag.

Micke Andersson och Tommy Blomqvist.